Gåter og nøtter

Luregåter

Her finner du gåter som kanskje ikke er så enkle som det ser ut som. Det er fort gjort å gjøre noen antakelser som ikke stemmer. Så før du svarer – er du helt sikker?

mouse-trap

Annonser:

Oppgaver

Oppgave:

Spørsmål: Hvis du tilfeldig velger ett av følgende svar på dette spørsmålet, hva er din sjanse for å få det riktig?
A) 50% B) 25% C) 0% D) 25%

0%. Uansett hvilket svar du velger, er du feil. Alle svarene lager en logisk loop.

Oppgave:

Hva kalles mellomtingen mellom hest og menneske

Sal

Oppgave:

Hvor mye jord er det i et hull som er 5 meter bredt og 4 meter dypt?

Ikke noe

Oppgave:

I Oslo har 5 prosent av befolkningen hemmelig telefonnummer. Hvis du velger 100 vilkårlige telefonnummer ut av denne byens telefonkatalog, i gjennomsnitt, hvor mange av disse ville vært hemmelige nummer?

Ingen, da disse ikke ville vært oppført i katalogen

Oppgave:

Hvis én snekker bruker 1 time på å lage én stol. Hvor lang tid bruker da 10 snekkere på å lage 10 stoler?

1 time

Oppgave:

Hvor mange dyr av hvert slag tok Moses med seg om bord i Arken?

Det var Noah som to med seg dyrene i Arken, ikke Moses

Oppgave:

Hva skjer hvis du kaster en rød stein i et blått hav?

Steinen blir våt

Oppgave:

Kari har fire døtre. Hver av døtrene hennes har en bror. Hvor mange barn har Kari til sammen?

Alle de fire døtrene har den samme broren

Oppgave:

Et elektrisk tog kjører sørover i 100 km/t. Det møter en sterk nord-vestlig vind. Hvilken retning vil røyken fra toget blåse?

Et elektrisk tog lager ikke røyk

Oppgave:

Hvilken høne har ikke fjær?

Marihøna

Annonser:

Oppgave:

Hvis det tar 10 minutter å koke et egg. Hvor lang tid tar det å koke 3 egg?

10 Minutter

Oppgave:

Mammaen og pappaen til Albert hadde tre barn, som alle ble født om sommeren. Det første barnet het Juni, det andre barnet het Juli. Hva het det tredje barnet?

Albert

Oppgave:

Hvor mange bokstaver er det i Bibelen?

Oppgave:

Faren til Odd hadde tre sønner – Ole, Dole, og …?

Odd

Oppgave:

Hvor langt kan en kanin løpe inn i skogen?

Deretter løper den ut av skogen

Oppgave:

Emilie løper maraton. Like før målstreken passerer hun løperen på andreplass. Hvilken plass kommer Emilie på?

Andreplass

Oppgave:

Hvilke to ting kan du aldri spise til frokost?

Lunsj og middag

Oppgave:

Hvis det er fem epler på benken, og du tar bot to, hvor mange epler har du?

Oppgave:

To tog reiser samtidig fra hver sin by. Den ene toget kjører i gjennomsnitt i 100 km/t fra Oslo mot Trondheim. Den andre toget reiser fra Trondheim mot Oslo med en gjennomsnittsfart på 120 km/t. Hvilket tog vil være nærmest Oslo når de møtes?

De vil være like langt unna når de passerer hverandre

Oppgave:

Hvor mange ganger kan tallet 1 trekkes fra 1111?

En gang. Etter det er ikke tallet 1111

Annonser:

Oppgave:

Hvilket spørsmål kan du ikke svare ja på uten å lyve?

Sover du?

Oppgave:

En snekker hadde hastverk med å bli ferdig. Han måtte kutte en stor bjelke i 10 like lange deler. For hvert kutt brukte han ett minutt. Hvor lang tid brukte han på å kutte bjelken i 10 deler?

9 Minutter. Det trengs 9 kutt for å få 10 deler

Oppgave:

Når vegguret slår 13 slag, hva er klokken da?

Ødelagt

Oppgave:

En bonde har 10 kaniner, 20 hester og 40 griser. Hvis vi kaller grisene «hester», hvor mange hester har bonden?

Griser forvandles ikke til hester bare fordi vi velger å kalle dem det

Oppgave:

Du dytter en bil. Foran et hotell stanser du og setter fra deg bilen. Da innser du at du har gått konkurs. Hvorfor har du gjort det?

Du spiller monopol

Oppgave:

Hvor mange egg kan du legge i en tom kurv, hvis du legger dem oppi ett om gangen?

Etter det er ikke kurven tom lenger

Oppgave:

Hvem kan melke en geitebukk som står med frambeina i Norge og bakbeina i Sverige?

En bukk kan ikke melkes

Oppgave:

Hvis legen gav deg 3 tabletter med beskjed om å ta en hver halvtime, hvor lenge ville de vare?

1 time. Du tar den første tabletten med en gang

Oppgave:

Hva gjør hanen når den står på et ben?

Løfter det andre

Annonser: